PLANET49 GmbH

PLANET49 GmbH Logo
Ota yhteyttä minuun:

Kaikki kentät (*) ovat pakollisia

Yritystiedot / painatus

Planet49 GmbH

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Saksa

Planet49 GmbH on rekisteröity Frankfurtin käräjäoikeudessa y-tunnuksella HRB 91579 B ja jota edustaa virallisesti toimitusjohtaja Jürgen Böttcher. Yrityksen ALV-tunnus on DE281674097

Me olemme avoimia kaikille kysymyksille, joita teillä voi herätä. Olkaa hyvä ja lähettäkää meille sähköpostia osoitteeseen info@planet49.com.

Yhteyshenkilö muoto

ota meihin yhteyttä

EU komission alusta

EU komission alusta verkkovälitteiseen riidanratkaisuun: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Tekijänoikeudet

Planet49 GmbH:lla on oikeudet kaikkiin teksteihin, grafiikoihin ja sivuston ulkonäköön, HTML-koodiin sekä ohjelmakoodiin. Näiden käyttöön muussa tarkoituksessa tarvitaan aina selkeä ja yksiselitteinen lupa Planet49 GmbH:lta.

Planet49 GmbH:n tietosuojaseloste

Tietosuoja on meille, Planet49 GmbH:lle - (jäljempänä "Planet49/me"), osoitteessa Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Saksa, edustaja toimitusjohtaja Jürgen Böttcher -, erityisen tärkeä aihe. Näin ollen haluamme tiedottaa sinulle rekisterinpitäjän ominaisuudessa kaikkien henkilötietojen kerämisen, tallennuksen, välittämisen ja/tai käytön tavoista, laajuudesta ja tarkoituksista yleisen EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Saat meihin yhteyden milloin tahansa postin lisäksi seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:info@planet49.com .

Tietosuojavastaavamme tavoitat osoitteesta:privacy@planet49.com.

Tällä ilmoituksella tiedotamme sinulle tarjouksemme tietosuojaa koskevista ulottuvuuksista, erityisesti:

  • henkilötietojesi kerämisestä ja tallennuksesta,
  • henkilötietojesi siirtämisestä ja käytöstä sekä
  • oikeuksistasi.

 

1. Mitä henkilötietoja kerämme ja tallennamme

Voimme kerätä sinusta henkilötietoja seuraavalla tavalla käyttäessäsi verkkosivuamme syötekenttiä täyttämällä ja/tai meihin yhteyttä ottaessasi ja/tai vain vieraillessasi verkkosivullamme:

  • Kerämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joita saatat itse saatavillemme yhteyttä ottamalla ja yhteydenottolomakkeen täyttämällä. Kerättyihin henkilötietoihin voivat sisältyä erityisesti seuraavat tiedot: Nimi, etunimi, osoite, yritys, maa ja sähköpostiosoite, sekä mahdolliset muut antamasi tiedot. Planet49 ei suorita mitän muuta tietojesi keräystä.
  • Vierailusi aikana kerätyt henkilötiedot, erityisesti tietoliikenne, paikka- ja aikatiedot, IP-osoitteet ja muut tietokoneesi käytön kautta saataville tulevat kommunikaatiotiedot.

Yllä mainittujen lisäksi voidaan tallentaa muita tietoja, kuten paikallinen aika, aikavyöhyke ja käyttötiedot.

Verkkosivullamme käynnin aikana voidaan kerätä ja käyttä myös tilastollisia tietoja. Tilastolliset tiedot sisältävät esimerkiksi tietoja tietyn selaimen käytöstä ja mallista.

 

2. Miten ja miksi henkilötietojasi käsitellän ja siirretän, ja mihin niitä käytetän

Sikäli kun olet antanut henkilötietojasi käyttömme yhteydenottolomaketta käyttämällä, me käytämme näitä tietoja haluamasi palvelun tarjontaan sekä siihen liittyviin teknisiin hallintatoimiin; tässä yhteydessä haluamme huomauttaa, että käytämme mainossähköpostin lähetyksen ja/tai yhteydenottolomakkeen yhteydessä antamiasi henkilötietoja lisätäksemme sinut kontaktiksi kontaktiohjelmaamme (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b, f). Muuta henkilötietojesi keräystä ei suoriteta suoraan meidän toimestamme.

Voimme myös lähettä henkilötietojasi sellaiselle kumppanillemme, jonka verkkosivulle olet rekisteröitynyt ja ja jolle olet antanut suostumuksesi markkinointisähköpostien lähettämiseen (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f).

Mainossähköpostin lähetyksen puitteissa voimme käyttä antamaasi sähköpostiosoitetta lähettämän sinulle markkinointisähköpostia silloin tällöin. Mainostus sisältä kolmansien osapuolten tuotteita (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f).

Henkilötietojesi käsittely voi johtua myös oikeuksiesi vaatimisesta (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 c ja f), kuten voit nähdä tämän tietosuojaselosteen kohdasta 5.

Tämän lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa silloin, kun laki meidät siihen velvoittaa (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 c) tai sikäli kun se on tarpeen muiden oikeuksien/intressien suojaamiseen tai lailliseen puolustukseen, sikäli kun nämä perustuvat tarjoajan tai muiden kolmansien osapuolten laillisiin intresseihin (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f). Sama pätee yrityksen ja/tai sen omaisuuden ostoon tai myyntiin (myös osittain), jos kolmas osapuoli ottaa yrityksemme haltuunsa, konkurssimenettelyssä tai jos konkurssihakemus hylätän varojen puutteen takia (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f).

Sähköpostiosoitetta ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Voit esittä vastalauseesi markkinointisähköpostin lähetykselle milloin tahansa. Voit lukea lisä vastalauseen esitysoikeudesta tämän tietosuojaselosteen kohdasta 5.

3. Missä ja kuinka pitkä säilytämme henkilötietojasi, ja minne tietojasi voidaan siirtä

a) Henkilötietojasi säilytetän meillä Euroopan talousalueen sisällä. Tallennusta tai siirtoa kolmansiin maihin ei tapahdu.

b) Jos kohdassa 5 mainittujen oikeuksiesi mukaista poistoa tai estoa ei suoriteta, tietosi tallennetaan yllä mainittujen tarkoitusten suorittamisen vaatimaksi ajaksi.

Jos perut suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja/tai esität vastalauseesi sille, laitamme sinut niinsanotulle estolistalle. Tämä tarkoittaa, että emme käytä henkilötietojasi enä markkinointitarkoituksiin. Tallennamme tietojasi tällöin vain laillisiin tarkoituksiin (esim. todisteluvelvollisuus, puolustus ja vaatimusten esittäminen jne.) ja poistamme ne ylimäräisen neljän vuoden märäajan kuluttua, sikäli kun pakottavat syyt tai toisen vastaava peruste kuten suostumuksen uusiminen eivät toisin vaadi.

Tämän lisäksi toimimme samoin, jos henkilötietojasi ei käytetä 24 kuukauteen, eli niitä ei käytetä meidän tai asiakkaidemme markkinointitarkoituksiin.

4. Henkilötietojesi suojaaminen

Ryhdymme sopiviin varotoimiin - hallinnollisiin/organisatorisiin, teknisiin sekä fyysisiin - henkilötietojesi suojaamiseksi katoamiselta, varkaudelta, värinkäytöltä, luvattomalta päsyltä, luvattomalta luovutukselta, luvattomalta muutokselta sekä tuhoutumiselta. Näin tietosi suojataan varsinkin kulunvalvonnan (palvelimen turvallinen sijoitus, johon on päsy vain märitetyn turvallisuusmenettelyn kautta), päsynvalvonnan (tietojen siirron 128-bittinen salaus, työntekijöiden yksilölliset salasana-, valikko- ja valtuutustehtävät, ajantasainen virustorjunta), käsittelyn valvonnan (henkilökunnan yksilölliset päsyoikeudet henkilökohtaisten tilien sekä tunniste- ja valtuutusvaatimusten kautta), luovutuksen valvonnan (jatkuva valtuutettujen valvonta ja ohjeistus, ei tietojen paikallista tallennusta, kaikkien tietojen viennin ja välityksen kirjaukset), syötevalvonnan (tiliin sidottu tarkastus, kirjaaminen aikaleimalla ja isännän toimesta), tilausten valvonnan (jatkuva toimitusjohtajan sekä tietosuojavaltuutetun suorittama valvonta, selkeä sopimusten luonti Saksan liittovaltion tietosuojalain § 62 tai EU-tietosuoja-asetuksen 28. artiklan mukaisesti tietosuojavaltuutetun ja liikkeenjohdon ohjeistuksessa) sekä saatavuusvalvonnan (yleiset isännän turvatoimet [UPS, halonikaasulaitteisto ym.], back-up streaming toisiin isännän turvatoimiin [esim. UPS, halonikaasulaitteisto ym.], back-up streaming muille paikoille [kaikilla turvatoimilla, katso kulunvalvonta] joka yö, peilaus kahdelle kiintolevylle, virustorjunta) puitteissa.

Internetin epävarman luonteen takia emme kuitenkaan voi taata tietojen siirron turvallisuutta näistä toimenpiteistä huolimatta. Tästä syystä kaikki tietojen siirrot sinun toimestasi meidän verkkosivullemme tapahtuvat sinun omalla riskilläsi.

5. Mitä oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus saada tietoja sinusta tallennetuista henkilötiedoista milloin tahansa EU-tietosuoja-asetuksen 15. artiklan mukaan, sisältäen tietojesi alkuperä ja vastaanottajan sekä tietojesi käsittelyn tarkoituksen.

Sinulla on myös oikeus vaatia värien henkilötietojesi oikaisua milloin tahansa (EU-tietosuoja-asetuksen 16. artikla). Voit pyytä käsittelyn rajoittamista, jos jokin EU-tietosuoja-asetuksen 18. artiklan, kohdan 1 mukainen ehto täyttyy, esim. henkilötietojesi oikeellisuuden kieltäminen.

Sinulla on myös oikeus perua mikä tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn, joka tulee voimaan tulevaisuudessa (EU-tietosuoja-asetuksen 7. artikla). Tällainen peruutus ei kuitenkaan vaikuta sitä ennen suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Lisäksi sinulla on oikeus saada meiltä henkilötietosi luettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle siirtoa varten (EU-tietosuoja-asetuksen 20. artikla).

EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohtien 1, 2 ja 3 perusteella voit esittä vastalauseesi tietojen käsittelylle omasta henkilökohtaisesta tilanteestasi johtuvin syin.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatiaa tietojesi poistoa ja oikeuttasi tulla unohdetuksi EU-tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaisesti. Laillisten vaatimusten täyttyessä poistamme tietosi myös ilman pyyntöäsi.

Tässä kohdassa mainittujen oikeuksiesi käyttämiseksi ota meihin yhteyttä osoitteessa Planet49 GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstraße 22, 64283 Darmstadt, Saksa, tai seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: info@planet49.com

Lopuksi on mahdollista myös tehdä valitus Planet49 GmbH:sta vastaavalle valvontaviranomaiselle, Hessenin tietosuojavaltuutetulle (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postilokero 31 63, 65021 Wiesbaden, Saksa) tai mille tahansa muulle viranomaiselle.

6. Palvelimen lokitiedostot

Internetsivun tarjoaja kerä ja tallentaa tietoja automaattisesti niinsanottuihin palvelimen lokitiedostoihin. Nämä välitetän meille automaattisesti selaimesta. Ne sisältävät tietoja selaimen tyypistä ja versiosta, käytetystä käyttöjärjestelmästä, viittaavasta URL-osoitteesta, vierailevan tietokoneen isäntänimestä sekä palvelinpyynnön kellonajasta. Näitä tietoja ei voida yhdistä kehenkän tunnistettavaan henkilön. Näitä tietoja ei myöskän yhdistetä mihinkän muihin tietolähteisiin. Laittoman käytön konkreettisten osoitusten tapauksessa pidätämme oikeuden tarkistaa nämä tiedot jälkikäteen.

7. Käyttötiedot ja evästeet

Me emme tallenna käyttötietoja tai aseta mitän evästeitä.

8. Alaikäiset

Tätä sivua tai tätä tietosuojaselostetta ei ole tarkoitettu alaikäisille. Me emme kerä, käytä ja/tai luovuta mitän alaikäisiä koskevia henkilötietoja tietoisesti.